Söderslättspartiet

Stöd Äspöfestivalen och andra lokala kulturinitiativ!

Klagstorp lär ha fått sitt namn efter kung Harald Klak, som lär ha bott i trakten på 800-talet. Vi som bor här nu säger skämtsamt: inte för de rika, utan för de kloka. Det är viktigt att orter som Klagstorp inte glöms bort. Det händer en hel del positivt här nu och mer fart hoppas vi att det blir.

Mycket hänger på oss själva, att vi tar chansen och säger ifrån. Jag är ny i Söderslättspartiet, men ser just SÖS seriösa satsning på landsbygden som en viktig del av programmet. Nu hoppas jag att du visar vad som är viktigt.

Vill du prata Klagstorp – eller kommunen i stort – är det bara att skicka ett mail, så kontaktar jag dig.

Några punkter som jag ser som viktiga kanske kan vara starten på ett intressant fikamöte?

  1.  Stöd Äspöfestivalen och andra lokala kulturinitiativ
  2. Lokalisera ut Kulturskolans instrumentundervisning
  3. Utöka bussturlistan på helgerna
  4. Rusta upp kommunhuset och gör det till Föreningarnas hus
  5. Utlokalisera miljöförvaltningen till Klagstorp
  6. Smycka Klagstorp med blomster
  7. Skapa cykelväg till stranden i Smyge
  8. 30 km-gräns i Klagstorp. Skydda våra barn.

Här kan du läsa ett flygblad som jag delat ut i Klagstorp med omnejd. Flyer_Lars_H

Klicka här för att skicka mail direkt till Lars, eller ring 0733 55 59 19 så får du en kopp kaffe.

Söderslättspartiet

Skåre är ett paradis en halvtimma från Köpenhamn,

Att få bo, leva och arbeta i Skåre är en ynnest som jag uppskattar varje dag. Efter 20 år har korsdraget på vintern blivit lika mycket en befrielse som vackra ljumma sommardagar. Här är man mitt i naturen och utelämnad till otyglade naturkrafter. Lika utelämnad är alla väster om tätorten Trelleborg dessvärre också när det gäller uppmärksamhet från kommunen. Och det var den styvmoderliga behandlingen (tillsammans med en rad andra konstiga beslut och manövrar från Rådhuset) som gjorde att jag var med och startade Söderslättspartiet. Helt enkelt för att försöka få in lite sunt förnuft och lyhördhet för vad vi på landsbygden behöver och vill ska ske med vår hembygd.

Av en ren händelse så blev Skåre en av de första byarna som fick fiber och nu efter några år vet jag vilken skillnad det blir med en robust uppkoppling.  Nu är jag ordförande i Trelleborgs Stadsnät och arbetar oförtrutet för att hela kommunen ska få fiber. Det har varit en fråga som drivit mig under många år så att alla kan få effektiv och tillförlitlig uppkoppling för att kunna arbeta hemifrån. Det är en av de viktigaste infrastrukturella frågorna för att locka unga familjer till kommunen, och vi är en bra bit på väg att fibrera hela Söderslätt.

Andra faktorer som avgör om vi ska ha en levande landsbygd är, förutom genuint intresse och förståelse från beslutsfattarna, något så enkelt som en utvecklingsplan att hålla och förhålla sig till. En plan som gör att vi vet vad som komma ska i form av service och andra insatser. Utan en sådan plan har inte de som eventuellt vi flytta hit någon insikt i vilken riktning deras framtida boställe kommer att utvecklas i.

 

Sedan finns det en rad frågor som specifikt rör just Skåre och som vi driver:

– Cykelväg mellan Trelleborg och Kämpinge. Efter många och krångliga omvägar är du nu beslutat att den blir av. Men… som alltid i politiken är det många som ska vara med att besluta och ge sina åsikter. Just nu (i början av 2018) så varierar beskeden att den blir av 2019, 2020 eller 2021. Var lugn! Jag kommer att kämpa för det tidiga alternativet.

– Sedan är det väg 511 och den sedvanliga bristen på initiativ från Rådhuset i sina samtal med Trafikverket som är ett hett samtalsämne i Skåre, Tivolihusen och Kurland. Trafikverket hänvisar till kommunen och kommunen i sin tur påstår sig bearbeta Trafikverket som i sin tur hävdar att de inte hört några önskemål från Trelleborg. Moment 22 – fast i en Skåre – version.

– Söderslättspartiet vill ha en långsiktig plan för hur småbåtshamnarna i kommunen ska skötas och utvecklas. Vi anser att det vore naturligt att smala alla hamnarna i en och samma organisation och låta Skåre hamn bli centrum för allt fiske eftersom det nyligen byggdes ett fint fryshus här. Och att Gislöv och Smyghuk fokuserar på fritidsbåtar med all service som behövs för gäst- såväl som hemmabåtar för att skapa ett aktivt båtliv som i sin tur genererar arbetstillfällen.

 

AvatarTom Önskelistan tar inte slut här, men detta är de mest aktuella frågorna för mig som Skårebo. För övrigt hälsar jag dig välkommen hit till regionens mysigaste by. Ring om och när du har vägarna förbi så bjuder jag på en kopp kaffe. Mitt nummer är 0705176114. Vill du maila så hittar du mig här.

Välkommen till Skåre!

Vill du läsa min flyer om vilka frågor jag tycker är viktigast för kusten västerut från Trelleborg så hittar du den här.      Flyer_skare

Soderslattspartiet_TM_43Söderslättspartiet

Östra Stranden där vi kan se hur hav möter land.

Jag heter Christer Dahlberg och jag har engagerat mig i Söderslättspartiet för att jag vill
bidra till en förändring av utvecklingen på Östra Stranden.Tyvärr kan vi alla konstatera att
den allmänt försämrade skötseln av kommunen även drabbar vår del av staden. Vi är också
väl medvetna om det groteska ingrepp som hotar i form av en infart till hamnen från öster. Vi
kan bara hoppas att sunt förnuftet segrar och att de nya politikerna inser att det riktiga är att
bygga om den västliga infarten på ett för framtiden hållbart och miljö-säkert sätt som också
ger Väster en god vardagsmiljö. Söderslättspartiet är det enda RIKTIGT lokala partiet och vi
vill driva en seriös satsning på Söderslätt och på Trelleborg.

För Östra Stranden och Dalabadet har jag följande tankar;
• Lyft strandrensningen till en modern nivå. Den ska vara inbjudande för oss boende och
badgäster. Tånghögarna ska bort. Anlita entreprenörer med rätt kunskap och utrustning.
• Gärna en brygga.
• Utveckla Nyhemsparken, plantera nya träd. Samråd med föräldrar och barn hur parken kan
utnyttjas för bollsporter, lek, sammankomster mm.
• Regelbundet och förbättrat underhåll av vägnätet.
• Synliggör det som minner om en svunnen tid med informationstavlor och bilder.
• Ge österborna mer inflytande över sin närmiljö med ett byalag – en hjärtefråga för SÖS.
• Lyft och försköna miljön vid Dalabadet. Öka attraktiviteten. Fyll på sand, städa dagligen.
• Varierande badmöjligheter, kanske utomhusbad, glöm inte de rörelsehindrade.
• Låt besöksnäringsidkare bygga ut semesterbyn.
• Skapa ett vandringsstråk mellan Gislöv och den östra pirarmen.
DSCN0531
Vilka frågor tycker du är viktiga för Öster? Ta vägen förbi eller skicka ett mail och berätta; christer-dahlberg (at) telia.com, eller ring 0708 584156

Söderslättspartiet

Hej, jag är Christian Ottergren och Söderslättspartiets ambassadör i Gislöv.
Här har vi strand och småbåtshamn, som nog alla uppskattar som en tillgång. Denna tillgång kan utvecklas och det innebär inte kostnad det innebär intäkt. Strandnära boende är attraktivt och om stranden är fin vill flera flytta hit och Serresjö-området är nu under utveckling. Men beakta att boende innebär i normalfallet god skatteintäkt; alltså att skapa ett attraktivt område betalar satsningar.

Strandrensning när tången kommer in men längs större del av stranden är vårt förslag. Ännu större strandvårdssatsning bör undersökas av det slag Ystad så framgångsrikt renoverat stranden vid Ystad sandskog. Man tar upp fin sand ute på sandbank och lägger på stranden. Satsning i småbåtshamn ger attraktion i form av ökad trevnad samtidigt som turister väljer levande sommarhamnar. Det finns många förslag på hur man kan vinna här. Det är bara att gå vidare. Det betalar sig.Tag situationen som den är idag en turist kommer med båt till Gislövs hamn. Låt då båtavgiften inkludera ett JoJo-kort och instruktion på flera språk hur man tar bussen. Då står inte turisten där med Euro och kan inte komma in till Trelleborg. Han har ett kort som har ett värde och chansen att han åker buss är mångdubblad. Pengarna kommer tillbaka vid ett uppskattat besök i staden. Turisten berättar för andra och intäkten blir flerfaldig.

Varför Söderslättspartiet? Det jag fastnade för i partiprogrammet 2010 var bland annat: “Vi är ett lokalt tvärpolitiskt parti, helt fria från partipiskor och andra dekret från Stockholm. Vi har tydliga budskap och klara visioner av vad vi ser som viktigt för Trelleborgs och Söderslätts framtida utveckling.”

Det finns många frågor att behandla och utveckla. Hur infarten till Trelleborgs hamn skall lösas, är den fråga jag engagerat mig extra mycket i. Därför kommer jag att ta mig runt i Gislövs området och inhämta åsikter. Men välkommen också att ta kontakt på e-mail christian.ottergren@trelleborg.se eller telefon 0738234225

Här kan du läsa om mina hjärtefrågor för Gislöv med omnejd. Flyer_Christian

Hej, jag heter Anders Ahvander och är Söderslättspartiets ambassadör i Skegrie.

Det som engagerat mig i lokalpolitiken är ett flertal ämnen men framförallt möjligheten att påverka beslut som rör vår vardag. Det är just detta som är så fantastiskt med lokalpolitik att man kan påverka sin nära omgivning och  förhoppningsvis även se till att framtida generationer även kan få en angenäm tillvaro. I Trelleborg har vi ett antal frågor som kommer att beröra väldigt många människor och då ska vi verkligen ta vara på alla möjligheter att försöka påverka.

Ny infart till hamnen är en av dessa frågor som kommer att ha stor betydelse många år framöver. Hur ska vår lokala sjukvård se ut? Hur vill vi utveckla Trelleborgs kommun?

Det är därför viktigt att höra din åsikt och det är därför jag finns tillgänglig direkt på din ort.

Skegrie är en fin liten by och jag har själv bott här i 20 år. Vi vill ha en levande by där vi som bor ska ha en god känsla av samhörighet. Det vore bra om vi kan få ett litet centrum med butiker och verksamhet som vi behöver i vår vardag. En etablering av en vårdcentral och kanske annan lokal service som till exempel äldreboende. Det skulle skapa jobb på orten och ge Skegrie en äkta bykänsla.

Jag är verkligen intresserad av vad du tycker och du får gärna höra av dig enligt följande:

anders@ahvander.com

Tel: 0709-436091

Det finns en klar anledning att jag valt Söderslättspartiet nämligen “Vi är ett lokalt tvärpolitiskt parti, helt fria från partipiskor och andra dekret från Stockholm. Vi har tydliga budskap och klara visioner av vad vi ser som viktigt för Trelleborgs och Söderslätts framtida utveckling.”

Känn dig varmt välkommen att ta kontakt. Kanske vill även du vara med och påverka?