Söderslättspartiet har en helt lokal agenda.

Det är ingen tillfällighet att vi heter just Söderslättspartiet – vi är ett lokalt, tvärpolitiskt parti med ett gränslöst tänkande. Det innebär att vi värnar lika mycket om landsbygd och byarna på Söderslätt, som staden Trelleborg. Vi behöver varandra. Vi sträcker också ut en hand till våra grannkommuner, för vi är övertygade om att i samarbete med dem kan vi göra mer inom en rad olika områden.

Vi är ensamma om att ha en helt lokal politisk agenda. Det innebär att du i riksdags- och regionvalen kan lägga din röst var du vill och samtidigt som du är försäkrad om att det finns ett parti som lokalt gör allt för att Trelleborg och Söderslätt ska utvecklas till regionens bästa kommun att bo och leva i. Lyckas vi attrahera nya företag att bosätta sig här så får vi mer intäkter att använda till skola, vård och omsorg.

Det är i grunden vad vi står för:

• Vi är ett lokalt tvärpolitiskt parti, helt fria från partipiskor och andra dekret från Stockholm.
• Vi har tydliga budskap och klara visioner av vad vi ser som viktigt för Trelleborgs och Söderslätts framtida utveckling.
• Vi representerar många olika yrkesgrupper och har med oss erfarenhet och nytänkande.

Välkommen till ett lokalt parti med ett gränslöst tänkande!