Debattinlägg av Gunilla Thysell den 21:a juli 2014 i TA.

En aktiv och effektiv utbyggnad av bredband via fiber gör Trelleborg och hela Söderslätt till en attraktiv kommun att etablera företag i och vilka flytta till. Rätt hanterat kommer det att hjälpa till att lyfta kommunen från jumboplacering i Svenskt Näringslivs ranking.

Region Skåne har som mål att 95 % av Skånes befolkning ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. Regionen är tydlig med att, bredband via fiber är en stor förutsättning för tillväxt i Skåne. Idag har kommuninvånarna utanför Trelleborgs stad tillgång till bredband via fiber med max 30 Mbit/s. Tillgång till fiber med 100 Mbit/s är i stort sett 0 %! Vår kommun är redan idag en av de kommuner i Skåne med sämst utbyggt bredband via fiber.
Bredband via fiber är stabilt och anpassat till framtidens krav på kapacitet. Det bredband som många hushåll och företag kan få via telefonjacket och mobilnätet kommer om några år inte att räcka till. Fibern kan med lätthet samtidigt hantera TV, telefon, bredband och samhällstjänster, utan att begränsas av andra användare på nätet.
Den digitala infrastrukturen är avgörande för Trelleborg och Söderslätts långsiktiga attraktionskraft. Utbyggt bredband via fiber ger bl a:
• Oändlig kommunikation för hushåll och företag i hela kommunen
• Bättre och resurssnåla samhällstjänster, t ex  inom hemtjänst och larmfunktioner
• Skapar förutsättningar för företagare att verka på hela Söderslätt
• Skapar mervärde i villan. Redan idag bedömer fastighetsmäklare värdet av indragen fiber i en villa till 50.000:- kronor.

Söderslättspartiet har sedan 2011 drivit frågan om snabbare och effektivare utbyggnad av bredband via fiber. Ett neutralt och öppet fibernät till rimlig kostnad.
I den strategiplan som Trelleborgs Bredbands AB lagt fram och som klubbades av kommunfullmäktige tidigare i år, saknas såväl handlings-som investeringsplan. Den utbyggnad som presenteras är alldeles för defensiv och visionslös. Dessutom tillför moderbolaget, Trelleborgs kommun, inga ytterligare medel, vilket omöjliggör en tempohöjning i utbyggnadstakten.
Vi i Söderslättspartiet föreslog i budget för 2014/15 att mer pengar avsätts till Trelleborgs Bredbands AB för att snabba på utbyggnaden till hela Söderslätt.

Så, öka takten!
Öka samarbetet med Region Skånes eget BAS-nät, Bredband till Alla i Skåne. Denna infrastruktur är unik för Skåne och utgör en stabil grund för utbyggnad av fiber till hela Söderslätt. BAS-nätet är ett öppet och ett neutralt nät. Kostnadseffektivt och som i slutändan ger hushåll och näringsidkare bredband via fiber till rimlig kostnad.
Vid senaste ranking av Svenskt Näringsliv, hamnade Trelleborgs kommun på plats 253 av 290. Ingen lysande placering precis. Bristande tillgång till bredband via fiber är en av de parametrar som bidrar till denna urusla placering.
I juni klubbades FÖP 2025, en avsiktsförklaring hur nuvarande kommunledning vill att kommunen ska gestalta sig om tio år. Den bygger bl a på att det flyttar in 10.000 personer till vår kommun.
Oberoende vem som blir nytt kommunalråd efter höstens val, kommer tillgång till och utbyggnadstakten av bredband via fiber, vara en viktig fråga för väljaren att få svar på. Ett beslut som kommer var avgörande för företag och privatpersoner, om man ska flytta till Trelleborg och Söderslätt eller inte.

Gunilla Thysell
Söderslättspartiet
Beddingestrand