Debattartikel av Bertil Larsson i Trelleborgs Allehanda den 3:e september

Utnyttja invandrarna i välfärdsbyggandet!
Det bästa sättet att motarbeta enfald och främlingsfientlighet är genom att inrätta ett integrationsråd som vägleder och stimulerar nyanlända att förvekliga sina idéer och drömmar. De är alla en resurs värd att ta vara på och det gör man genom att ha uttalade förväntningar och hjälpa dem att anpassa deras tidigare yrkeserfarenheter till svenska förhållanden.
Människor som kommer från andra länder är till största delen uppfostrade till att klara sig själva genom att bygga upp egna verksamheter och företag. En stor skillnad från svenskarna som av tradition är mer inriktade på anställningar.
Min egen erfarenhet, från 30 års ledning från företag inriktade på mångkulturella verksamheter, är att en multikulturell miljö skapar en naturlig dynamik. Det blir naturligt så när alla utgår från att de andra tänker annorlunda, har andra idéer sedvänjor. I en inhemsk skyddad miljö utan mångfald, utgår istället alla ifrån att de andra tänker som en själv och därför behöver man inte fråga eller anpassa sig. I längden leder det till att på arbetsplats där alla tänker i samma banor eller inte vågar uttrycka avvikande åsikter avstannar produktutvecklingen för att i slutändan gå i graven. Kort sagt, företagen behöver nya insikter, åsikter och infallsvinklar för att utvecklas!

Utbilda invandrarna i de svenska reglerna!
Stimulera och utbilda invandrare i nyföretagandets alla svenska lagar, krav och förväntningar så att de hamnar rätt i det svenska regelverket från början och bidrar till att utveckla kommunen. Invandrare borde sättas i skolbänken från första dagen för att lära sig hur det svenska samhället fungerar med normer och värderingar istället för att tvingas till oönskad passivisering. Att inte låta de nyanlända få arbeta förrän byråkratins långsamma kvarnar malt färdigt är slöseri med yrkeskunniga medmänniskor. Passiviseringen leder också till utanförskap och späder på främlingsfientliga strömningar som vi dagligen ser.
För att tillföra mer resurser till vårt samhälle, med en allt mer allt fler äldre och med det ökat vårdbehov, så behövs fler arbetande människor och ökande skatteintäkter. Trelleborgs närhet till kontinenten ger kommunen en bra och naturlig möjlighet att visa hur ett mångkulturellt samhälle faktiskt kan bidra till välfärdsutvecklingen. För att på så vis skapa ökade resurser till vård, skola och omsorg. En positiv bieffekt är alla nya influenser som vi annars inte skulle fått ta del av.

Söderslättspartiet
Bertil Larsson
Ordförande