Söderslättspartiet vill att kommande generationer ska vara stolta över sin kommun. Trelleborg och Söderslätt ska vara det självklara valet för både ungdomar, barnfamiljer och seniorer. Inte bara för att det är billigare, utan för närheten till kust, landsbygd, coola Malmö och kontinentala Köpenhamn. Trelleborgs unika erbjudande ligger just i den mindre stadens närhet och den unika landsbygden men unga familjer kräver god miljö och hållbarhet. Det krävs en aktiv kommunal boendepolitik som sätter rejäl fart på bostadsbyggandet. Det krävs också en förstärkning av kommunikationerna, en kollektivtrafik som stödjer boende i våra utvecklingsorter och på landsbygden samt en aggressivare bredbandsutbyggnad.

Söderslättspartiet vill att det kommunala fastighetsbolaget Trellborgshem skall styras av kommunens utvecklingsmål i boendeplaneringen. Kommunen är ägare till bolaget och därför kan en politisk styrning snabbt ändra dagens situation. Trelleborgshem har liksom i många andra städer fått en roll som fastighetsförvaltare där man värnar om kapitalet och lönsam avkastning. Denna roll bör tonas ner genom försäljning av delar av befintligt bestånd bland etablerade hyresfastigheter i centrum. Kapitalet som man på detta sätt frigör utnyttjas för nybyggnation av boende för ungdomarnas första lya och seniorers livsstilsboende när villan lämnas. Vi har mycket stora behov i dessa boendekategorier. Områden längs kusten och i utvecklingsorterna prioriteras. Villa och radhusboende blandas med hyresboende så vi får en samhällsmiljö med alla åldersgrupper. Kommunens samhällsplanering får uppdraget att identifiera och göra lämpliga områden tillgängliga. Det finns säkerligen privata fastighetsförvaltare som vill vara med på tåget och de ska naturligtvis både uppmuntras och attraheras för en liknande utveckling genom ett konstruktivt samarbete. Vi kan också tillåta oss inspireras av andras goda idéer och kopiera Malmö MKB som på Bennets väg i Malmö byggt om och till en rad marklägenheter så att de fungerar både som bostad och butikslokal. Varför inte göra detsamma på Engelbrektsgatan och vid Fagerängen och uppmuntra entreprenörsdrivna personer att starta egna småföretag i dessa så kallade bokaler. Vi får ett levande område samtidigt som Trelleborg får nya företag som så väl behövs.

Ett ökat boende i utvecklingsorterna och på landsbygden ger ett ökat resandebehov. Detta skapar större underlag för en konkurrenskraftig kollektivtrafik. Därmed åstadkommer vi ett minskat bilberoende. Söderslättspartiet arbetar för en gränslös kommun och kommunikationer är ett mycket gott exempel på sådant som inte ska styras av kommungränser. Trelleborg borde redan ha klarlagt etablering av en andra pågatågstation. Vi har länge varit tydliga med att den självklara lokaliseringen av denna station är i Västra Vemmerlöv. Naturligtvis är denna lokalisering västerut ett sätt att ge maximala resandemöjligheter för alla boende i norr och på väster. Dessutom finns här goda parkeringsmöjligheter även för bilpendlare från de östra kommundelarna. Det gäller att agera NU i denna fråga.

Söderslättspartiet gör din röst hörd, rösta på oss i det lokala kommunalvalet den 9 sept.

Christian Ottergren & Christer Dahlberg, Söderslättspartiet