Belysande artikel i Lokaltidningen!

Men Rubins påstående om “lögner” bemöter vi bäst med en repis på vår insändare från våren 2020 efter avsiktsförklaringen med Trafikverket. Läs den här! Kommunfullmäktiges ledamöter vilseleds om vad Trafikverket har sagt. När Mikael Rubin valde att ta upp avsiktsförklaringen med Trafikverket i Kommunfullmäktige den 25 maj så finns det sannerligen anledning att ifrågasätta hans…

SÖS yttrande om detaljplaneförslaget

”SÖS får ofta frågan om vår ståndpunkt i ”Ringvägsfrågan”. Den har vi försökt förmedla på olika sätt som vi hoppas att Trelleborgarna känner till.För er som inte har varit engagerade i denna viktiga fråga, så förmedlar vi vår ståndpunkt i vårt yttrande på ett relativt kortfattat sätt. För er som är intresserade, håll till godo”…

2020 avslutades intensivt!

Då var det halvvägs in i mandatperioden då M+KD stöttade sig mot sin sovande partner SD. nägot som vi tog upp i en insändar strax innan jul: https://www.trelleborgsallehanda.se/debatt/var-tog-transparensen-i-trelleborg-vagen-1cbe4f28/ Men innan dess så var frågan om kulturens framtid uppe på agendan. Nerstängning av skolbiblioteksverksamheten var på agendan liksom det totala indragandet av alla bidrag till studieförbund…

Tack Anders! Hej Thomas!

På årsmötet den 13.2 fick Söderslättspartiet , Thomas Nehlin, som tar över efter Anders Ahvander som kommer att ha kvar sina förtroendeuppdrag, bland annat i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. På samma möte valdes också till viss del en ny styrelse så under 2020 är bemanningen: Ordförande: Thomas NehlinVice ordförande & sekreterare: Fredrik WingeKassör: Christer DahlbergOrdinarie ledamöter:…

“Fake News” drabbar Trelleborg

TA’s rubriksättare försöker påskina att Söderslättspartiet gör gemensam sak med SD, vilket är både befängt och felaktigt. Om SD, eller något annat parti, skulle stötta en motion från SÖS är i dagens politiska klimat mindre konstigt än att M och KD konstant stödjer Sverigedemokraternas motioner, som t ex tiggeriförbud och handhälsning, för att behålla makten.…