Belysande artikel i Lokaltidningen!

Men Rubins påstående om “lögner” bemöter vi bäst med en repis på vår insändare från våren 2020 efter avsiktsförklaringen med Trafikverket. Läs den här! Kommunfullmäktiges ledamöter vilseleds om vad Trafikverket har sagt. När Mikael Rubin valde att ta upp avsiktsförklaringen med Trafikverket i Kommunfullmäktige den 25 maj så finns det sannerligen anledning att ifrågasätta hans…