SÖS yttrande om detaljplaneförslaget

”SÖS får ofta frågan om vår ståndpunkt i ”Ringvägsfrågan”. Den har vi försökt förmedla på olika sätt som vi hoppas att Trelleborgarna känner till.För er som inte har varit engagerade i denna viktiga fråga, så förmedlar vi vår ståndpunkt i vårt yttrande på ett relativt kortfattat sätt. För er som är intresserade, håll till godo”…