Var tog satsningen på skolan vägen?

Det finns en vision om att Trelleborgs kommun ska vara Skånes bästa skolkommun. Det är alla partier rörande överens om. Samtidigt finns det en verklighet som att det kalkyleras med att runt 200 barn att skrivas in på någon av våra skolor under 2019. Det är fakta som Bildningsförvaltningen har att leva upp till och…