Svar av Gunilla Thysell den 30 juli 2014 i TA till Anders Svensson (Mp) och Eric Samuelson (M) 

Anders Svensson Mp skriver den 30 juli att Trelleborgs kommun ” inte är bland de sämsta i Skåne” vad gäller utbyggt bredband via fiber. I Söderslättspartiets värld, jämför vi oss med de bästa kommunerna! Enligt samma undersökning som Anders Svensson Mp hänvisar till (PTS-Post-och Telestyrelsen), är Malmö, Lund och Helsingborg de tre bästa kommunerna i Skåne. Alla med en bredbandstäckning över 50 % på 100 Mbit/s Ska vi attrahera nya invånare och företag till vår egen kommun, måste vi vara minst lika bra, eller hur?
Med respekt för läsarna i Trelleborgs Allehanda, är det en självklarhet för Söderslättspartiet att hålla sig till fakta. Söderslättspartiet bildades under våren 2010 och blev fjärde största parti vid valet samma år. Vi har sedan 2010 drivit frågan om snabb utbyggnad av bredband till alla på Söderslätt och Trelleborg. Ett öppet och neutralt nät till rimlig kostnad. Trelleborgs Bredbands AB bildades 2012. Och bolagets samarbete med SKÅNET, Region Skånes eget bredbandsbolag, har varit sporadiskt. Mycket riktigt är Anders Svensson Mp ordförande och Eric Samuelson M styrelseledamot i Trelleborgs Bredbands AB.
Eric Samuelsson M, skriver i sitt svar den 30 juli, att ”utbyggnadstakten ska göras utifrån allmänhetens behov och inte forceras med risk som följd”. Detta är alldeles för defensivt och visionslöst. En kommunpolitiker förväntas staka ut färdriktningen och skapa förutsättningar för företagande, flexibel arbetsmarknad, utbildning och för möjligheten till kommunal service.
Genom att ge alla på Söderslätt och Trelleborg tillgång till dagens och framtidens tjänster kan den digitala klyftan inom Trelleborgs kommun minska.
Eric Samuelsson hänvisar vidare till att ”diskussion har startat upp om att arbeta fram en utbyggnadsplan” för kustremsan Gislöv – Skateholm. Bra så. Idag lever dessa kommuninvånare med 2-15 Mbit/s. Att slå till med 1000Mbit/s är att skjuta över regeringens mål för 2020 om täckningskravet på 100 Mbit/s. I Beddingestrand har det redan bildats en intressegrupp, i syfte att få snabbare utbyggnad av bredband via fiber. Över 300 dokumenterat intresserade hushåll längtar efter bredband via fiber!

Så, redovisa denna klara utbyggnadsstrategi med uttalad tidplan!
Trelleborgs Bredbands AB är ett helägt dotterbolag till Trelleborgs kommun, med ett uttalat vinstkrav (enligt bolagets egen Strategiplan 2014-2018). Styrelsen består i huvudsak av politiker. VD sitter mellan ägare, styrelse och skattebetalare. En hybridorganisation. Ibland förväntas VD agera som ett privatägt företag och samtidigt hantera kravet på kommunal service. En ökad utbyggnadstakt styrs uteslutande av tillskott från moderbolaget, Trelleborgs kommun och dess politiska beslut.
Söderslättspartiet föreslår ökande anslag till Trelleborgs Bredbands AB och att eventuella vinster återinvesteras i bolaget.
Eric Samuelson säger slutligen, att ”utbyggnaden av bredband är en självklarhet och inte en politisk fråga”. Konsekvensen av detta påstående blir då, att byta ut styrelsen och ersätta den med personer med såväl produkt- som branschkompetens.

Sätt fart på Söderslätt & Trelleborg – Öka takten!

Gunilla Thysell
Söderslättspartiet
Beddingestrand