Nu börjar allt fler intressera och oroa sig för prislappen på hamnens infart. Trots det röstades SÖS yrkande på återremiss ner av kommunfullmäktige.

Saxat ur TA den 30.1 2018

”Bertil Larsson (SÖS) oroade sig för projektets ekonomi och menade att det är slöseri med kommunens pengar att fortsätta arbetet med ringvägen innan man har gjort en total kostnadsplan.

– Innan de totala ekonomiska konsekvenserna för hamnens infart från Maglarpsrondellen till östra hamnområdet är klarlagda så är det oansvarigt att låta kostnaderna för ringvägen drabba trelleborgarnas välfärd, sade han och yrkade på återremiss.

Inte heller Mikael Rubin (M) ansåg att den ekonomiska biten när det gäller ringvägen är tillräckligt utredd.

– Vi måste börja titta på hur ekonomin i det här projektet ser ut. Var finns den egna insatsen?”

Trots detta ifrågasättande röstade Rubin emot mot vårt yttrande.

 

KF 180129 ärende 27 – ringväg (SÖS yrkande)

Söderslättspartiet vädjar till kommunfullmäktige att inte slösa med Trelleborgarnas pengar till hamnens östra infart, vilken är i strid med myndigheternas vilja. Endast genom upprättandet av en Vägplan för Europaväg 22 tillsammans med Trafikverket, kan de tänkas bidra till finansieringen.

De senaste finansieringskalkylerna som PWC presenterat kan inte påvisa att projektet går att finansiera med exploatering av Sjöstaden. Därmed riskerar kostnaderna att drabba kommunens ekonomi med skattehöjning och minskade resurser till skola, vård och omsorg.

Efter genomgång med konsulterna från PWC bestämde Styrgruppen för Kuststad 2025 i onsdags den 24/1 att genomföra särskilda möten om helheten i ekonomin för projektet.

Innan de totala ekonomiska konsekvenserna för hamnens infart från Maglarpsrondellen till östra hamnområdet är klarlagda så är det oansvarigt att låta kostnaderna drabba Trelleborgarnas välfärd.

Yrkande
Söderslättspartiet yrkar på återremiss av ärendet för komplettering med förslag till en total finansieringsplan för östlig hamninfart.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment