null

Få vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig

Gå dit och ställ dina frågor!

Tisdag 17/4 samt torsdag 19/4 kl. 18.00-19.30 finns det möjlighet att diskutera och ställa frågor till tjänstepersoner och politiker om översiktsplanen för orter och Söderslätt.

Under hela vecka 16 (16-22 april) finns en specialversion av översiktsplan för orter och landsbygd 2028 utställd på andra våningen i Valens köpcentrum i Trelleborg.

Översiktsplanen är ett viktigt planeringsunderlag som skapar förutsättningar för hur orter och landsbygd kan bli en mer attraktiv plats att leva och verka på i framtiden och utställningsförslaget har tagits fram i ett nära samarbete med medborgare, tjänstepersoner, politiker, organisationer, företag, närliggande kommuner och andra myndigheter och föreningar. Och vill du ha svar på dina frågor så är det denna vecka som gäller. Gå dit!
...

View on Facebook